İLAN
TÜRKİYE DERİ SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
31.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Sendikamızın Olağan Genel Kurulu, İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi 18 No’lu yol Tuzla/İSTANBUL adresindeki Sendika merkez binasında gündemdeki maddeleri görüşerek karara varmak için aşağıdaki tarihlerde toplanacaktır.
Sendikamızın Olağan Genel Kurulu, İst.Org.Deri San. Bölgesi 18 No’lu yol Tuzla-İSTANBUL adresinde gündemdeki maddeleri görüşerek karara varmak için aşağıdaki tarihlerde toplanacaktır.
1-Olağan Genel Kurul 20.Ocak.2022 Perşembe günü saat 10’da toplanarak gündem maddelerini görüşerek toplantı bitiminde yargı gözetiminde aynıgün oy kullanılacaktır.
İlk toplantıda gerekli nisap temin edilemediği takdirde 2.Ve nihai toplantı aynı adreste aynı gündemi görüşmek üzere aşağıdaki tarihlerde toplanacaktır.
2-Olağan Genel Kurul 27.Ocak.2022 Perşembe günü saat 10’da toplanarak gündem maddelerini görüşerek toplantı bitiminde yargı gözetiminde aynıgün oy kullanılacaktır

GÜNDEM 20.Ocak / 27.Ocak 2022 Perşembe Saat: 10.00-17.00 1- Açılış,yoklama,saygı duruşu 2- Başkanlık Divanı Seçimi 3- Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması 4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ile Yeminli Mali Müşavir Raporu’nun görüşülmesi 5- Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası 6- 2022-2025 yılları Bütçe Tasarılarının ve Bütçe Talimatının görüşülmesi ve kabulü 7- Çeşitli sebeplerle kapanan işyerleri ve temsilcilerinin üyeliklerinin ve aidat borçlarının terkini 8- Sendikamız Anatüzük değişikliği 9- Sendikamız Yönetim ,Denetleme ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine gösterilecek aday listenin tespiti ve Seçim Kurulu Başkanına verilmesi 10- İlgili Makamalar ve Mahkemelerce Kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 11- Dilekler ve Kapanış SEÇİMLER: (Yargı Gözetiminde)

Türkiye Deri Sanayii İşverenler Sendikası

İstanbul Deri Sanayi Bölgesi (18.Yol) Tanen Sokak No:1 Tuzla/İSTANBUL

Bize Ulaşın

Tel : 0216 394 29 39 -
Email : info@tudis.org.tr

Bizi Takip Edin