Disiplin Kurulu

Üye Üye Üye

 

 

 

   
Ethem  Karaca Ahmet Zeki Göncüoğlu Nazım Süren


DİSİPLİN KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu, sendika yetkili organlarının isteği üzerine sendikanın anatüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, grev ve lokavt fonu yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında uyarı, kınama veya eylemin ağırlığına göre üç ay, altı ay ve oniki ay süre ile grev ve lokavt fonundan geçici olarak yararlanmama cezası verilir.

Türkiye Deri Sanayii İşverenler Sendikası

İstanbul Deri Sanayi Bölgesi (18.Yol) Tanen Sokak No:1 Tuzla/İSTANBUL

Bize Ulaşın

Tel : 0216 394 29 39 -
Email : info@tudis.org.tr

Bizi Takip Edin