Denetleme Kurulu

 Başkan Üye Üye
cumhur-goryakin.jpg
Lemi Ruso Gürkan Kopuz  Cumhur Göryakın -Başkan

 

DENETLEME KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

1-) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

2-) Sendikanın defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka

dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama

istemek,

3-) Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini

tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla bildirmek,

4-) Yönetim Kurulundan Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,

5-) Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

 

Türkiye Deri Sanayii İşverenler Sendikası

İstanbul Deri Sanayi Bölgesi (18.Yol) Tanen Sokak No:1 Tuzla/İSTANBUL

Bize Ulaşın

Tel : 0216 394 29 39 -
Email : info@tudis.org.tr

Bizi Takip Edin